Секција за изKUCNA RADINOST 2раду народних рукотворина-Кућна радиност, која дјелује при ССД „Соко“ Добрун-Вишеград формирана је 2006. године  и чине је жене из Добруна и Вишеграда. У секцији дјелује 15 ткаља,  четири чланице које се баве народним везом, те по двије које се баве плетењем и хеклањем.

Основни циљ секције је његовање народних рукотворина и израда предмета ткањем на разбоју, народним везом, традиционалним плетењем, хеклањем и израдом чипки, затим кројењем и шивањем, организовањем изложби и других видова представљања јавности, те организовање прераде и пређе сировине за ткање, плетење и везење на традиционални начин.

Од оснивања секције ткаље раде по усклађеним моделима и мустрама на властитим разбојима у кућама, без властите радионице.CLANICE KUCNE RADINOSTI

Посредством ССД „Соко“ секција је реализовала подстицајни-развојни кредит код општине Вишеград-посредством Нове Банке у Вишеграду, у укупном износу од 16.200 КМ. Тим средствима 12 ткаља је успјешно завршило курс ткања и добило нове разбоје, уз мању количину материјала за ткање. По основу кредитног задужења свака чланица мјесечно је враћала по 26,15 КМ.

Чланице секције су у септембру 2012. године У ЦЈЕЛОСТИ ОТПЛАТИЛЕ ОВАЈ КРЕДИТ, без кориштења репрограма.

Са својим оригиналним радовима учествују на свим манифестацијама и разним изложбама у Вишеграду, сусједним градовима, као и на манифестацијама у Мокрој Гори, Мачкату и на Златибору. Током 2014. и почетком 2015. године учествовале су на већем броју изложби, културних и туристичких манифестација у Вишеграду, Рогатици, Чајничу, Фочи, Новом Горажду, Мокрој Гори, Мачкату и Рудом.